Д.О.О "Украс" Врање
Партизански пут 8/2, 17500 Врање
+381 [0]17 423 300, +381 [0]17 476 436

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТ S-9A

Апарати са сувим прахом имају изузетну ефикасност гашења пожара. Могу се користити за гашење пожара чврстих и горивих материја, запаљивих течности и пожара запаљивих гасова (А, Б, Ц). Могу се користити и за гашење пожара на електричним уређајима и инсталацијама напона до 1000 V са минимум 1 м растојања. Сигурносна игла пре манометра омогућава контролу исправности апарата без његовог отварања. Поседују ЕН3 норму тако да се могу користити и у земљама европске уније.

© 2020. Д.О.О Украс Врање, Сва права задржана